Vad vill vi?

Genom att komma in i riksdagen vill vi skapa ett samhälle där våra rättigheter skyddas, och där grundlagen förblir oförändrad såsom ett fundament för vårt demokratiska samhälle.
Med FN-konventionen om våra mänskliga rättigheter som utgångspunkt, och med stöd av Sveriges rikes lag, kommer vi på detaljnivå tillsammans med jurister och vetenskapsmän att granska makthavarna samt utkräva ansvar.