Styrelsen

Partiet Rikslagens styrelse

Martin Zetterstedt, ordförande
Eva Donell, 1:e vice ordförande
Inger Zetterstedt, ledamot
Torbjörn Richthoff, ledamot   
Glenn Dormer, suppleant