Välkommen till Svenska Rikslagen - ett politiskt ofärgat samlingsparti för sanningssökande medborgare.

Vi granskar makten först och främst med avseende på coronahanteringen.

VI VILL STOPPA VACCINPASSEN

Fungerar PCR-testerna?
Försvinner pandemin om man slutar att testa?
Kan testerna detektera skillnader mellan förkylning, influensa eller covid?
Stoppar vaccinpassen smittspridning?
Stoppar nedstängningar smittspridning?
Är det någon som tjänar pengar på pandemin?

VI VILL STOPPA VACCINPASSEN

Vad vill vi?

Vår uppfattning är att regeringen i Sverige, med covid-pandemin som förevändning, har bidragit till att splittra familjer, vänner och befolkning mellan vaccinerade och ovaccinerade medborgare. Den politiska agendan handlar inte längre om folkhälsan eller att förhindra smittspridning.

Stöd oss

Med censur tystar man kritiskt tänkande läkare, vetenskapsmän och medborgare. Detta är inte förenligt med demokrati och detta kommer Svenska Rikslagen med våra väljares stöd och inom ramen för vårt svenska rättssystem att granska och motarbeta.

Bli medlem

Vi gör ingen skillnad mellan etnisk bakgrund, man eller kvinna, vaccinerad eller ovaccinerad. Vi är ett politiskt ofärgat parti som tar ställning för alla svenska medborgare som söker sanning och rättvisa.

bild
Vad vill vi?

Vi är ett samlat forum som ifrågasätter den politiskt skapade Covid-pandemin. Vi gör detta med fakta och vetenskapliga belägg. Vi är en motkraft till statsmedia och styrande politikers agenda.

bild
Uppvaknandet

Pendeln har börjat svänga och människor runt om i världen börjar inse att pandemin är makten verktyg att genom hot och rädsla förtrycka och kontrollera mänskligheten.

bild
Vår drivkraft

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

haj
Tillsammans är vi starka

Lyckas vi förena våra gemensamma krafter och likrikta våra budskap så blir vi till en viktig motkraft som kan bidra till att förhindra de antidemokratiska strömningarna som hotar att ödelägga vårt samhälle.

Senaste

Bli medlem

Med partiet Svenska Rikslagen får medborgare och människor ur alla yrkeskategorier en samlingsplattform att enas kring och där föra sin talan. Det handlar inte längre om folkhälsan eller uppdelningen av människor i grupper om vaccinerade eller ovaccinerade. Det handlar om att tillsammans ena folket och stå upp för våra grundläggande mänskliga rättigheter.