Välkommen till partiet Rikslagen – Den svenska grundlagens försvar

PARTIET RIKSLAGEN

– Den svenska grundlagens försvar

Vi är ett ofärgat parti som kompromisslöst försvarar grundlagen samt granskar makten för pandemihanteringen och de inskränkningar som gjorts i våra mänskliga rättigheter.

Vilka är vi?

Vi är människor som tror på rättvisa i samhället och allas lika värde inför lagen. Vi kompromissar inte med våra rättigheter.

Vi är ett transparent ofärgat parti, och vi skiljer inte på människor efter medicinsk status, etnicitet, bakgrund, yrke, ålder eller kön.

Vi värnar om folkets frihet genom att skydda den svenska grundlagen.

Vad vill vi?

Genom att komma in i riksdagen vill vi skapa ett samhälle där våra rättigheter skyddas, och där grundlagen förblir oförändrad såsom ett fundament för vårt demokratiska samhälle. Med FN-konventionen om våra mänskliga rättigheter som utgångspunkt, och med stöd av Sveriges rikes lag, kommer vi på detaljnivå tillsammans med jurister och vetenskapsmän att granska makthavarna samt utkräva ansvar.

Vi avser att ifrågasätta samt granska

– den juridiska legitimiteten för vaccinpass.

– felhanteringen av pandemin såsom införandet av pandemilagen, samt se till att dessa ogiltigförklaras..

– den systematiska diskrimineringen av icke-vaccinerade.

– censurering och undanhållandet av väsentlig information och vetenskap kring coronaviruset och PCR- testerna

– nedstängningarna och restriktionernas skadliga effekter på ekonomin.

Varför behövs vi?

Vi ser just nu en utveckling mot ett odemokratiskt samhälle, där man fortsätter att inskränka på våra mänskliga rättigheter med pandemin som ursäkt. Det här kommer vi inte att tillåta.

Vi behövs för att verka såsom

– folkets försvar mot inskränkningen av våra rättigheter.

– stoppklossen i utvecklingen mot ett odemokratiskt samhälle.

– Ett juridiskt parti som står för sanning och rättvisa.

Vi kommer att göra vårt yttersta för att stoppa inskränkningen av våra mänskliga rättigheter genom att i riksdagen försvara den svenska grundlagen.

Vi granskar makten först och främst med avseende på coronahanteringen.

VI VILL STOPPA VACCINPASSEN

Fungerar PCR-testerna?
Försvinner pandemin om man slutar att testa?
Kan testerna detektera skillnader mellan förkylning, influensa eller covid?
Stoppar vaccinpassen smittspridning?
Stoppar nedstängningar smittspridning?
Är det någon som tjänar pengar på pandemin?

VI VILL STOPPA VACCINPASSEN

Vad vill vi?

Vår uppfattning är att regeringen i Sverige, med covid-pandemin som förevändning, har bidragit till att splittra familjer, vänner och befolkning mellan vaccinerade och ovaccinerade medborgare. Den politiska agendan handlar inte längre om folkhälsan eller att förhindra smittspridning.

Stöd oss

Med censur tystar man kritiskt tänkande läkare, vetenskapsmän och medborgare. Detta är inte förenligt med demokrati och detta kommer Svenska Rikslagen med våra väljares stöd och inom ramen för vårt svenska rättssystem att granska och motarbeta.

Bli medlem

Vi gör ingen skillnad mellan etnisk bakgrund, man eller kvinna, vaccinerad eller ovaccinerad. Vi är ett politiskt ofärgat parti som tar ställning för alla svenska medborgare som söker sanning och rättvisa.

bild
Vad vill vi?

Vi är ett samlat forum som ifrågasätter den politiskt skapade Covid-pandemin. Vi gör detta med fakta och vetenskapliga belägg. Vi är en motkraft till statsmedia och styrande politikers agenda.

bild
Uppvaknandet

Pendeln har börjat svänga och människor runt om i världen börjar inse att pandemin är makten verktyg att genom hot och rädsla förtrycka och kontrollera mänskligheten.

bild
Vår drivkraft

- Att värna om våra grundlagar och mänskliga rättigheter
- Att stoppa splittringen av det svenska folket
- Att stoppa vaccinpass och tvångsvaccinering
- Att ställa ansvariga till svars

haj
Tillsammans är vi starka

Lyckas vi förena våra gemensamma krafter och likrikta våra budskap så blir vi till en viktig motkraft som kan bidra till att förhindra de antidemokratiska strömningarna som hotar att ödelägga vårt samhälle.

Bli medlem

Med partiet Svenska Rikslagen får medborgare och människor ur alla yrkeskategorier en samlingsplattform att enas kring och där föra sin talan. Det handlar inte längre om folkhälsan eller uppdelningen av människor i grupper om vaccinerade eller ovaccinerade. Det handlar om att tillsammans ena folket och stå upp för våra grundläggande mänskliga rättigheter.